Ρώμη - ΙστορίαΣύμφωνα με το θρύλο, η Ρώμη ιδρύθηκε το 753 π.Χ. από το Ρωμύλο και το Ρέμο, δίδυμα αδέρφια, απογόνους του Τρώα πρίγκιπα Αινεία που ανατράφηκαν από μια λύκαινα. Η παράδοση θέλει την ίδρυση της Ρώμης να λαμβάνει χώρα στις 21 Απριλίου 753 π.Χ.

Ωστόσο ο Ρωμύλος θανάτωσε τον αδερφό του, Ρέμο, έπειτα από σφοδρή διαφωνία. Κατά μία εκδοχή για το ποιος θα κυβερνήσει τη νέα πόλη, κατά μία άλλη για το ποιος θα χαρίσει το όνομά του στην πόλη. Από τον Ρωμύλο τελικά πήρε το όνομά της η Ρώμη.

Ρωμαϊκή ιστορία εν συντομία:
Το κράτος που είχαν δημιουργήσει οι αρχαίοι Ρωμαίοι πέρασαν αρκετοί αιώνες μέχρι να αποκτήσει το πολίτευμα της Αυτοκρατορίας, με το οποίο το θυμούνται οι περισσότεροι, αλλά έχει επικρατήσει να αναφερόμαστε με τον όρο «Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία» για όλη την περίοδο της αρχαίας Ρωμαϊκής ιστορίας.

Η Αρχαίας Ρωμαϊκής Ιστορία συνήθως χωρίζονται σε 3 φάσεις:
Η Ρώμη ήταν η πρωτεύουσα διαδοχικά στο Ρωμαϊκό Βασίλειο, τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία και τελικά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Ρωμαϊκό Βασίλειο (753 π.Χ -509 π.Χ.):
Ήταν η περίοδος του αρχαίου ρωμαϊκού πολιτισμού που χαρακτηρίζεται από μια μοναρχική μορφή διακυβέρνησης της πόλης της Ρώμης.
Μικρή είναι βέβαια η ιστορία του Βασιλείου που είναι καταγεγραμμένη καθώς σχεδόν δεν έχουν επιβιώσει πολλά γραπτά κείμενα από εκείνη τη Περίοδο, και οι ιστορίες σχετικά με αυτή την εποχή που γράφτηκαν βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε θρύλους.

Ωστόσο, η ιστορία του Ρωμαϊκού Βασιλείου άρχισε με την ίδρυση της πόλης που παραδοσιακά χρονολογείται στο 753 π.Χ. από τον Ρωμύλο (πρώτος βασιλιάς της Ρώμης και ιδρυτής της πόλης) με οικισμούς γύρω από το Παλατίνο Λόφο κατά μήκος του ποταμού Τίβερη και έληξε με την ανατροπή των βασιλέων και την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας περίπου το 509 π.Χ.Ρωμαϊκή Δημοκρατία (509 - 27 π.Χ.):
Η εγκαθίδρυση της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας έλαβε χώρα περίπου το 509 π.Χ. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου ο έλεγχος της Ρώμης επεκτάθηκε έξω από την πόλη της, σε όλη τον Μεσογειακό κόσμο (το σύνολο της Ιταλικής χερσονήσου, Ελλάδα, Ισπανία, Νότια Γαλλία, Βόρεια Αφρική, και ένα μεγάλο μέρος της ανατολικής Μεσογείου).

Αυτή τη φορά, οι εσωτερικές εντάσεις οδήγησαν σε μια σειρά εμφύλιων πολέμων, με αποκορύφωμα τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα, η οποία οδήγησε στην μετάβαση από την δημοκρατία στην αυτοκρατορία.

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (27 π.Χ. - 476 μ.Χ.):
H μετεξέλιξη της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Ήταν η περίοδος του αρχαίου Ρωμαϊκού πολιτισμού που χαρακτηρίζεται από κυβερνήσεις με επικεφαλής αυτοκράτορες (imperator), καθώς και από μεγάλες εδαφικές επεκτάσεις γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία.

Οι δύο πρώτοι αιώνες της ύπαρξής της αυτοκρατορίας ήταν σε περίοδο πρωτόγνωρης πολιτικής σταθερότητας και της ευημερίας γνωστή ως Pax Romana, ή "Ρωμαϊκή Ειρήνη". Μετά τη νίκη του Οκταβιανού, το μέγεθος της αυτοκρατορίας αυξήθηκε σημαντικά.
Ο Αύγουστος, (63 π.Χ. - 14 μ.Χ.) ήταν ο ιδρυτής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο πρώτος της αυτοκράτορας. Γεννήθηκε ως Γάιος Οκτάβιος Θουρίνος. Έγινε γνωστός ως Γάιος Ιούλιος Καίσαρ Οκταβιανός καθώς υιοθετήθηκε από τον θείο του, τον μεγάλο πολιτικό και στρατιωτικό Ιούλιο Καίσαρα και αναγνωρίστηκε κληρονόμος του μετά τη δολοφονία του τελευταίου το 44 π.Χ.

Η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (476 μ.Χ.):
Το 395 μ.Χ. ο Θεοδόσιος Α' πέθανε και όρισε στη διαθήκη του τη διαίρεση της αυτοκρατορίας σε δύο τμήματα, ανατολικό και δυτικό.
Η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα διοικούνταν από τον μικρότερο γιο του, τον Ονώριο, ενώ η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τον μεγαλύτερο γιο του, Αρκάδιο. Αυτός ήταν και ο τελευταίος διαχωρισμός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Το δυτικό μέρος, που έχανε ταχύτατα την μία μετά την άλλη τις επαρχίες του από βαρβάρους (Φράγκους, Βησιγότθους, Οστρογότθους, Βάνδαλους, Σάξονες), καταλύθηκε τελικά το 476 μ.Χ.
Το ανατολικό μέρος κατόρθωσε να επιζήσει των βαρβαρικών επιδρομών για χίλια χρόνια ακόμη ως η γνωστή Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μέχρι την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από το οθωμανικό κράτος το 1453 μ.Χ.

Ο Θεοδόσιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας που κυβέρνησε τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό μισό της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.


Η ιστορική γραμμή των Ρωμαίων αυτοκρατόρων έλαβε τέλος. Η αρχαιότητα είχε πεθάνει, ο Μεσαίωνας άρχιζε.
Μεσαίωνας ονομάζεται η χρονική περίοδος της Ευρωπαϊκής ιστορίας, από τον 5ο μέχρι 15ο αιώνα μ.Χ.. Ξεκίνησε με την κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους (476 μ.Χ.) ή κατ' άλλους με το θάνατο του Ιουστινιανού Α' (565 μ.Χ.), του αυτοκράτορα υπό τον οποίο αναβίωσε η παλαιά ισχύς και έκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Αρχαία Ρώμη χρονοδιάγραμμα:
Ρωμαϊκό Βασίλειο (753 π.Χ -509 π.Χ.):
Ρωμαϊκή Δημοκρατία (509 - 27 π.Χ.):
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (27 π.Χ. - 476 μ.Χ.):
Η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (476 μ.Χ.)
Το 1871 η Ρώμη έγινε η πρωτεύουσα της ενοποιημένης Ιταλίας.