Ρωμαϊκή Αγορά (Forum Romanum) - Ρώμη

Ο τόπος που χτυπούσε η καρδιά της αρχαίας Ρώμης, Η Ρωμαϊκή Αγορά (Forum Romanum) ήταν το κέντρο της καθημερινής ζωής στην αυτοκρατορική Ρώμη όπως αποδεικνύεται από τα πολλά ερείπια, τις αψίδες θριάμβου, τους ναούς και τις βασιλικές. Γενικά είναι ένα είναι ένα τεράστιο υπαίθριο μουσείο.

Μέχρι το 509 π.Χ., όταν η Ρώμη έγινε δημοκρατία, η πόλη βασιλευόταν από την ετρουσκική δυναστεία των Ταρκίν (Tarquin). Οι βασιλείς κατασκεύασαν αγωγό λυμάτων, το αποχωρητήριο του «Maxima», για την αποστράγγιση των υδάτων από τις βαλτώδεις περιοχές της κοιλάδας μεταξύ των λόφων του Παλατίν, του Καπιτωλίνου και του Εσκουλίν του ποταμού Τίβερη.

Ρωμαϊκή Αγορά (Roman Forum) - Ρώμη
Φωτογραφία: Waldemar Weiss

Από τότε, η περιοχή αυτή μετατράπηκε σε κέντρο δραστηριοτήτων και αποτέλεσε την πολιτική καρδιά της Ρώμης, μέχρι την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας περισσότερα από χίλια χρόνια αργότερα. Εδώ ήταν η θέση του πρώτου φόρουμ, των θριαμβευτικών πομπών, και των εκλογών από την Γερουσία. Σήμερα η αγορά είναι γνωστή ως το Roman Forum (Forum Romanum), αν και μπορεί να μοιάζει με μια άτακτη συλλογή ερειπίων για τους αμύητους, αλλά με κάποια φαντασία μπορείτε να δείτε τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία να ζωντανεύει μπροστά σας.
Τα απομεινάρια πολλών κτιρίων από διαφορετικές περιόδους είναι ορατά με το φόρουμ να είναι γεμάτο με κτίρια επίκεντρα της ζωής των τότε κοινωνιών.

Ρωμαϊκή Αγορά (Roman Forum) - Ρώμη
Φωτογραφία: army.arch

Μεταξύ άλλων θα μπορέσετε να δείτε: Τις 3 αψίδες θριάμβου που χτίστηκαν στο φόρουμ. Έγιναν από από αυτοκράτορες για να τιμήσουν τις νίκες τους. Του Αύγουστο σε 29 π.Χ..
Η Αψίδα του Τίτου, που χτίστηκε το 81 μ.Χ.,  η Αψίδα του Σεπτίμιου Σεβήρου. Χτίστηκε το 203 μ.Χ.
Την σύγκλητος της γερουσίας καθώς και το βήμα της Ρόστρα από όπου απεύθυναν λόγο προς το λαό. Μια από τις πιο διάσημες ομιλίες στο Rostra δόθηκε στο 44 π.Χ. από τον Μάρκο Αντώνιο, όταν απευθύνθηκε στο πλήθος κατά τη διάρκεια της κηδείας του Ιουλίου Καίσαρα.


Μία ψηλή στήλη, η Milliarum Aureum, ήταν τοποθετημένη μπροστά από το ναό του αυτοκράτορα Αύγουστου. Όλες οι αποστάσεις προς τη Ρώμη μετρήθηκαν από αυτή τη στήλη και θεωρούνταν κάτι σαν το σημείο μηδέν της αυτοκρατορίας.

Ρωμαϊκή Αγορά (Roman Forum) - Ρώμη
Φωτογραφία: Tony Murtagh

Ρωμαϊκή Αγορά (Roman Forum) - Ρώμη
Φωτογραφία: Role Bigler

Ρωμαϊκή Αγορά (Roman Forum) - Ρώμη
Φωτογραφία: sanda bocan